POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta politică de confidențialitate acoperă colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal furnizate de către utilizatorii site-ului www.digital-catalogue.com deținut de Interactively Software Solutions SRL, cu sediul în Câmpina, Aleea Smârdan nr. 6, Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1757/03.10.2016 și cod unic de înregistrare fiscală RO36590255. Societatea noastră colectează și utilizează date cu caracter personal. Prin urmare, este foarte important ca vizitatorii noștri să fie corect informați cu privire la datele pe care le prelucrăm, la modul în care le folosim, la scopul pentru care le solicităm și la drepturile privind persoanele vizate în acest context.

Mai jos se găsește indexul acestei politici de confidențialitate:

 • Cine suntem noi?
 • Ce tipuri de date cu caracter personal colectează compania?
 • Cum colectăm datele tale personale?
 • Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 • Transferul de date cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European
 • Siguranța datelor cu caracter personal
 • Stocarea datelor cu caracter personal
 • Drepturile tale privind propriile date cu caracter personal

CINE SUNTEM?

INTERACTIVELY SOFTWARE SOLUTIONS SRL este o societate românească, cu sediul social în Câmpina, Aleea Smârdan nr. 6, Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1757/03.10.2016 și cod unic de înregistrare fiscală RO36590255; e-mail: contact@interactively.eu, Administrată de: Dărăban Alexandru, Bucur Cristian, Drăgoi-Alexandrescu Narcis; persoana responsabilă cu probleme de protecție a datelor: Bucur Cristian: e-mail: cristi.bucur@interactively.eu.

Această Politică de Confidențialitate se aplică datelor pe care le colectăm despre dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru, precum și atunci când ne contactați prin intermediul rețelelor de socializare existente (cum ar fi Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), sau atunci când utilizați orice formă de contact cu Interactively Software Solutions și/sau cu angajații Interactively Software Solutions în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea unui contract sau a unui alt raport juridic la care compania este parte (sau este/va fi parte).

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ COMPANIA?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație despre o persoană fizică ce poate conduce direct sau indirect la identificarea acelei persoane, inclusiv numele, prenumele, adresa de domiciliu și/sau reședință, datele de identificare, CNP, e-mail, număr de telefon, locație, etc.

Aceste date sunt colectate și utilizate prin intermediul site-ului exclusiv pentru încheierea contractelor comerciale și a documentelor aferente (de exemplu, documente suplimentare, oferte comerciale, facturi, chitanțe etc.).

Prelucrăm datele dvs. numai în măsura în care avem motive să facem acest lucru, cum ar fi: pentru a vă livra dvs. (sau companiei pentru care lucrați sau pe care o reprezentați) serviciile solicitate de Interactively Software Solutions, pentru a răspunde la solicitările pe care dvs. sau compania dvs. / entitățile cu care lucrați sau pe care le reprezentați ni le trimiteți, precum și alte noutăți sau pentru a ne îmbunătăți serviciile.

CUM COLECTĂM DATELE TALE PERSONALE?

Mijloacele de colectare a datelor cu caracter personal în ceea ce privește interesul pentru Interactively Software Solutions constau în:

 • Prin completarea câmpurilor solicitate în formularele de contact de pe site-ul web.
 • Prin primirea unui e-mail din partea dumneavoastră adresat la adresa contact@interactively.eu
  Adresele de e-mail sunt colectate și utilizate strict pentru corespondență.
 • Prin telefon.

BAZA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceste date sunt preluate de noi și utilizate pentru transmiterea ofertelor, încheierea contractelor și emiterea documentelor de plată aferente.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul încheierii și executării unui contract sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de clienții noștri existenți sau viitori - de exemplu, atunci când plasați o comandă sau o solicitare pe site sau în alt mod, vom prelucra datele pe care ni le furnizați pentru validarea, analiza, oferirea, îndeplinirea și facturarea serviciilor contractate, pentru procesarea plăților, precum și pentru soluționarea reclamațiilor, plângerilor sau a altor solicitări pentru Interactively Software Solutions a serviciilor pe care le solicitați.

Pe baza acordului dumneavoastră - atunci când ne trimiteți mesaje prin intermediul formularelor de contact existente pe site, vom folosi datele pentru a vă răspunde. De asemenea, dacă ne puneți întrebări despre un anumit serviciu și, din acest motiv, ne furnizați informații despre activitatea dvs., preferințele dvs. sau alte aspecte, aceste date vor fi prelucrate, dar numai în măsura în care este necesar pentru a vă răspunde la întrebări.

Dacă alegeți să optați pentru primirea de newsletter și/sau alerte, vom utiliza datele pentru a vă trimite astfel de comunicări comerciale prin e-mail sau SMS, apel telefonic. Astfel de comunicări vă vor fi trimise numai dacă v-ați dat acordul prealabil.

Pe baza unui interes legitim - atunci când drepturile și libertățile dvs. nu sunt afectate - vom utiliza datele prelucrate atunci când accesați site-ul web pentru a identifica și corecta orice disfuncționalități care pot apărea în timpul utilizării site-ului web, pentru a face îmbunătățiri și pentru a evalua, măsura și îmbunătăți serviciile noastre ca urmare a analizei preferințelor dvs. pe site-ul web.

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a înregistra compania la care lucrați în baza de date a furnizorilor și clienților Interactively Software Solutions sau pentru a notifica companiei la care lucrați comenzi / oferte / confirmări de oferte / facturi / newsletter despre contractele încheiate între Interactively Software Solutions și compania la care lucrați, sau alte documente și/sau informații relevante pentru relațiile de afaceri existente sau potențiale între Interactively Software Solutions și compania la care lucrați.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiționate de autentificare. Compania noastră nu își asumă nicio responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului. În cazul în care utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, compania noastră își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și fără protecție a drepturilor de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Companiei noastre, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, și pot fi utilizate în orice scop de către Compania noastră, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor. Utilizatorii sunt de acord să nu împrumute niciodată parola unui alt utilizator, pentru propria lor protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, sunt de acord să nu folosească niciodată parola unui alt membru pentru a posta mesaje.

Nu vindem, nu negociem date personale către părți externe. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne ajută în operarea site-ului nostru sau în desfășurarea activității, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Compania își menține dreptul de a dezvălui datele cu caracter personal ale utilizatorilor doar unor terțe părți de încredere, care pot fi din aceste categorii:

 • Agenții noștri și/sau furnizorii noștri externi de servicii de corespondență sau furnizorii de servicii care lucrează cu Compania pentru a furniza servicii tehnice, cum ar fi analiza datelor, găzduire sau asistență tehnică.
 • Consultanții noștri profesioniști și/sau auditorii noștri.
 • Instanțele de judecată, autoritățile de reglementare, entitățile administrației publice și autoritățile de aplicare a legii din România sau din străinătate.

În cadrul companiei, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite angajaților Interactively Software Solutions din departamentele care au nevoie să cunoască aceste date pentru a-și desfășura activitatea, angajaților departamentului IT și administratorilor numai în măsura în care este necesar pentru activitățile și scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră.

Considerăm că este necesar să facem schimb de informații pentru a investiga, a preveni sau a lua măsuri cu privire la activități ilegale, suspiciuni de fraudă, situații care implică potențiale amenințări la adresa securității fizice a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare sau în alte cazuri prevăzute de lege. Informațiile neprivate pot fi furnizate altor părți în scopuri de marketing, publicitate sau în alte scopuri.

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI DIN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Stocăm datele dvs. personale pe echipamente (servere și servere de rezervă) situate în țări din afara SEE (Spațiul Economic European). În acest caz, înainte de a transfera datele, am luat măsuri de precauție pentru a asigura un spațiu de stocare adecvat.

SIGURANȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania implementează o gamă largă de măsuri și caracteristici tehnice de siguranță pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesului, utilizării, dezvăluirii sau modificării nedorite, în conformitate cu normele de drept privind protecția datelor. Angajații, managerii și/sau reprezentanții furnizorilor de servicii sau prestatorilor de servicii menționați mai sus și furnizorii de servicii dedicate desemnați de aceștia trebuie să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și pot utiliza aceste date numai în conformitate cu legislația națională și europeană relevantă.

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare. Majoritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a activității/operațiunii care a generat colectarea datelor și pentru o perioadă rezonabilă de timp de la ultima activitate, cu excepția informațiilor conținute în documentele fiscale pe care le păstrăm timp de 10 ani fiscali de la data tranzacției fiscale la care se referă aceste date.

DREPTURILE TALE PRIVIND PROPRIILE DATE CU CARACTER PERSONAL

Aveți dreptul de a contacta Interactively Software Solutions în orice moment pentru a vă exercita următoarele drepturi pe care le aveți în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor (UE) nr. 679/2016):

 • La cererea dumneavoastră și în mod gratuit, dreptul de a obține din partea societății noastre confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către noi, iar în cazul în care datele sunt prelucrate, persoanei în cauză i se garantează dreptul de acces la aceste date;
 • La cererea dumneavoastră și în mod gratuit, dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este în conformitate cu regulamentul;
 • La cererea dumneavoastră și în mod gratuit, dreptul de a obține notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni și care nu este în conformitate cu Regulamentul, în cazul în care o astfel de notificare nu se dovedește imposibilă sau nu implică un efort disproporționat față de interesul legitim lezat;
 • Din motive justificate și legitime, dreptul de a se opune și de a restricționa în orice moment prelucrarea datelor care îl privesc, cu excepția cazului în care există un acord juridic contrar. Garantăm că nu vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, în caz de opoziție justificată;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct unui alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament, persoana vizată se poate adresa ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în str. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, cod poștal 010336, România, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Telefon +40.318.059.211.

Accesați pagina de contact pentru a utiliza oricare dintre drepturile de mai sus.

Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică pe această pagină și va intra în vigoare din momentul în care va fi postată pe site.